1. Інтернет-магазин жіночого одягу Solmar
  2. Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє у відношенні всієї інформації, яку Костецький С. В. (далі — Адміністратор), можуть отримати про Користувача під час використання ним Сайту (Сайтів) сайтів Адміністратора та в ході виконання Адміністратором будь-яких угод і договорів з Користувачем.

Використання Сайту (сайтів) Адміністратора означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі неузгодження з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту (сайтів).

Персональна інформація Користувачів, яку обробляє Адміністратор

1.1. У межах цієї Політики під "персональною інформацією Користувача" розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання Сайту (сайтів), включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, включаючи IP-адресу, дані файлів cookie, інформацію про браузер Користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, використовуваного Користувачем, дату і час доступу до Сайту, адреси запитаних сторінок та інша схожа інформація.

1.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, оброблюваної в ході використання Сайту.

1.3. Адміністратор не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінити його дієздатність, проте виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

1.4. Наслідки надання недостовірної або недостатньої інформації визначені в Користувальницькій угоді (https://solmar.com.ua/ua/public-offer/).

Цілі обробки персональної інформації Користувачів

2.1. Адміністратор збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для роботи Сайту або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом певного строку, визначеного законом.

2.2. Персональну інформацію Користувача Адміністратор обробляє з такими цілями:

2.2.1. Ідентифікація сторони в межах роботи Сайту, угод і договорів з Адміністратором;

2.2.2. Надання Користувачу послуг, продаж товарів та виконання інших угод і договорів;

2.2.3. Зв'язок з Користувачем, включаючи направлення сповіщень, запитів та інформації, що стосується використання Сайту, виконання угод і договорів, а також обробка запитів та заявок від Користувача;

2.2.4. Покращення якості роботи Сайту (сайтів), зручності їх використання;

2.2.5. Таргетинг рекламних матеріалів;

2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі анонімних даних.

3. Умови обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

3.1. Адміністратор зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішнього регламенту.

3.2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, за винятком випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. Адміністратор має право передавати персональну інформацію Користувача третім особам у наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

3.3.2. Передача необхідна для виконання певної угоди або договору з Користувачем;

3.3.3. Передача передбачена російським або іншим застосовним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Адміністратора або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Користувацьку угоду.

3.3.5. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її анонімізації отримані анонімні статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Адміністратора.

3.4. Під час обробки персональних даних Користувачів Адміністратор керується нормами Закону України «Про захист персональних даних».

4. Зміна та видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину.

4.2. Користувач також може видалити надану ним в рамках певного облікового запису персональну інформацію. При цьому видалення облікового запису може призвести до неможливості використання деяких можливостей Сайту.

4.3. Права, передбачені пп. 4.1. і 4.2. цієї Політики, можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства.

5. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie та лічильників

5.1. Файли cookie, передані Адміністратором обладнанню Користувача та обладнанням Користувача Адміністратору, можуть використовуватися в аналітичних, статистичних та дослідницьких цілях, а також для покращення роботи Сайту.

5.2. Користувач розуміє, що обладнання та програмне забезпечення, використовувані ним для відвідування сайтів в мережі Інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

5.3. Адміністратор має право встановити, що робота деяких функцій Сайту (сайтів) можлива лише за умови, що прийом і отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

5.4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Адміністратором і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6. Заходи, застосовувані для захисту персональної інформації Користувача

6.1. Адміністратор приймає необхідні та достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

7. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

7.1. Адміністратор має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Діюча редакція постійно доступна на сторінці за адресою https://solmar.com.ua/ua/privacy/.

7.2. До цієї Політики та відносин між Користувачем і Адміністратором, що виникають у зв'язку з застосуванням Політики конфіденційності, застосовується право України.