1. Інтернет-магазин жіночого одягу Solmar
  2. Положення про подарункові сертифікати

Положення про подарункові сертифікати

ПРАВИЛА ОБІГУ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК (СЕРТИФІКАТІВ) ТМ SOLMAR

1. ТЕРМІНИ

1.1.  Правила обігу Подарункових Карток (Сертифікатів) ТМ SOLMAR, далі по тексту «Правила», затвердженні наказом Власника/Продавця Сертифікату Правила, що діють в усіх офлайн магазинах ТМ SOLMAR. Будь-які зміни до цих Правил вносяться виключно Продавцем Сертифікату.

1.2. Подарункова Картка (Сертифікат), далі по тексту «Сертифікат» – документ з логотипом ТМ SOLMAR певного номіналу, що надається Покупцю у вигляді матеріального носія (пластикової картки), що має індивідуальний штрих-код. Сертифікат не є платіжним документом або цінним папером в розумінні чинного законодавства України.

1.3. Власником/Продавцем Сертифікату (надалі – Продавець) є Фізична особа підприємець Костецька Ольга Михайлівна, РНОКПП 3259616682, місцезнаходження за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, буд. 75/2, кв. 42; Фізична особа-підприємець Костецький Сергій Вадимович, РНОКПП 3296510398, місцезнаходження за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, буд. 75/2, кв. 42 та їх Партнери.

1.4. Партнер Власника/Продавця – будь-який суб'єкт підприємницької діяльності, уповноважений Власником/Продавцем, який може виконувати зобов'язання продавця на користь Покупця/Утримувача в обсязі, визначеному Власником/Продавцем. У разі виконання/часткового виконання зобов'язання Партнером Власника/Продавця, Покупець/Утримувач приймає таке виконання як зобов'язання, виконане Власником/Продавцем.

В подальшому за текстом Правил Партнер Власника/Продавця тотожно Власник/Продавець Сертифікату

1.5. Покупець – фізична особа, що придбала відповідну кількість Сертифікатів для використання на власний розсуд. Покупець має право передавати Сертифікат третім особам, при цьому зобов’язаний попередити третю особу про термін дії Сертифікату та умови цих Правил.

1.6. Утримувачем Сертифікату (надалі за текстом – Утримувач) є особа, яка пред’являє Сертифікат для придбання Товарів.

Утримувачем може бути і Покупець.

1.7. Товар/Товари — товари та/або група товарів, з асортименту та за цінами, що діють в офлайн магазинах ТМ SOLMAR на момент придбання товару.

1.8. Придбання Сертифікату засвідчує укладення між Продавцем Сертифікату та Покупцем попереднього договору на умовах цих Правил із зобов’язанням укласти основний договір роздрібної купівлі-продажу Товарів протягом строку дії Сертифікату за ціною, дійсною на момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу, із асортименту товарів, який є в наявності на дату укладення договору роздрібної купівлі-продажу, на суму, що відповідає номіналу Сертифікату. Сума внесених Покупцем грошових коштів складає номінал Сертифікату та є авансовим платежем, який у випадку укладення основного договору роздрібної купівлі-продажу зараховується в рахунок оплати за придбаний Товар.

1.9. Номінал Сертифікату – номінальна вартість Сертифікату,  що відповідає сумі внесеного авансового платежу, вказується в гривнях. Номінали Подарункових карток (Сертифікатів): «500 гривень», «1000 гривень», «2000 гривень», «3000 гривень».

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОБІГ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК (СЕРТИФІКАТІВ)

2.1. Сертифікат можливо придбати за готівку або з використанням банківської платіжної карти через касу будь-якого офлайн магазину ТМ SOLMAR.

Купуючи Сертифікат, Покупець зобов’язаний надати свій номер мобільного телефону, та номер мобільного телефону Утримувача, що будуть внесені в базу Продавця.

2.2. Під час придбання Сертифікату Покупцем сплачується грошова сума, яка дорівнює фіксованому номіналу Сертифікату/сумі номіналів Сертифікатів. При цьому, у разі здійснення покупки за готівку або з використанням банківської платіжної картки через касу будь-якого офлайн магазину ТМ SOLMAR протягом одного дня одним і тим же Покупцем сума не може перевищувати 50 тис. грн.

2.3. Сертифікат стає активним з наступного календарного дня з моменту покупки.

2.4. Придбання Сертифікату свідчить про:

- укладення між Продавцем та Покупцем Сертифікату договору на умовах цих Правил;

- здійснення Покупцем авансового платежу за Товар, у розмірі, що дорівнює номіналу Сертифікату.

2.5. Строк дії Сертифікату: 12 місяців з моменту його придбання.

2.6. Сертифікат може бути використано виключно під час однієї торгової операції (покупки за одним фіскальним чеком) в усіх офлайн магазинах ТМ SOLMAR.

2.7. При здійсненні придбання Товару з використанням Сертифікату, Утримувач повинен пред’явити Сертифікат касиру на касі будь-якого офлайн магазину ТМ SOLMAR перед розрахунком за обраний Товар.

2.8. Під час здійснення придбання Товару з використанням Сертифікату в офлайн магазині ТМ SOLMAR, останній вилучається касиром (продавцем-консультантом) та деактивується (стає недійсним). Під час здійснення придбання Товару з використанням Сертифікату Покупцю/Утримувачу приходить сповіщення (шляхом надсилання повідомлення через СМС-розсилку), а саме код авторизації операції оплати Сертифікатом, яку останній зобов’язаний передати касиру (продавцю-консультанту). Допускається розрахунок з використанням одночасно декількох Сертифікатів.

2.9. Якщо сума покупки перевищує номінальну вартість Сертифікату, то Утримувач зобов’язаний здійснити доплату різниці між ціною Товару та номіналом Сертифікату.

2.10. Якщо сума покупки є меншою ніж номінальна вартість Сертифікату, то різниця між ціною Товару та номіналом Сертифікату Утримувачу та/або Покупцю не компенсується, не переноситься на наступні покупки, виплаті у будь-якій формі не підлягає. В розрахунковому документі зазначається: ціна товару, сума до сплати, сума використаного Сертифікату. Після здійснення Утримувачем покупки Товару із застосуванням Сертифікату на суму, яка є меншою ніж номінальна вартість Сертифікату, зобов’язання Власника/Продавця Сертифікату вважаються припиненими.

2.11. Зобов’язання Продавця обмежується терміном дії Сертифікату, товарним асортиментом, наявним у відповідному офлайн магазині ТМ SOLMAR, номіналом Сертифікату, графіком роботи торгівельних центрів, а також іншими умовами цих Правил.

2.12. У разі, якщо Покупець/Утримувач не використав Сертифікат протягом строку його дії, зобов'язання Продавця вважаються припиненими. При цьому дія Сертифікату не поновлюється і не подовжується (не пролонгується), а кошти, сплачені за Сертифікат не повертаються Покупцю незалежно від причин пропуску Покупцем/Утримувачем строку дії Сертифікату.

2.13. Знижки, що діють в магазинах ТМ SOLMAR (включаючи знижки за дисконтними картками ТМ SOLMAR) не діють при придбанні Сертифікатів.

3. ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК (СЕРТИФІКАТІВ)

3.1. Покупець має право передавати (відчужувати у будь-який законний спосіб) Сертифікат третій особі на свій розсуд та ризик, повідомивши про це Продавця особисто в офлайн магазині ТМ SOLMAR через касира (продавця-консультанта), або зателефонувавши на інформаційну лінію, за номером вказаним на Сертифікаті.

3.2. Продавець гарантує прийняття Сертифікату при оплаті за Товар/Товари від будь-якої особи, незалежно від особистості, статі, громадянства, на таких умовах:

3.2.1. Утримувач Сертифікату має бути повнолітньою дієздатною особою;

3.2.2. Пред’явлення Сертифікату неповнолітньою особою можливо лише за умови супроводу його одним з батьків або опікунів;

3.3. Дата пред’явлення Сертифікату для отримання Товару має передувати чи відповідати (дорівнювати) кінцевій даті його строку дії.

3.4. Строк дії Сертифікату вказується на вкладиші до Сертифіката.

3.5. Продавець має право відтермінувати обмін Сертифікату на Товар/Товари, якщо є підстави вважати Сертифікат підробленим/ими (сфальсифікованими). Про це Покупець/Утримувач має бути негайно повідомлений.

3.6. Сертифікат не може бути використаний для придбання іншого подарункового сертифікату.

4. ПОВЕРНЕННЯ ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ (СЕРТИФІКАТУ) ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

4.1. Сертифікат не підлягає поверненню, обміну та зворотній конвертації в грошовий еквівалент.

4.2. Сертифікат не підлягає поновленню у випадку його пошкодження, крадіжки або втрати. Сплачений за нього номінал поверненню не підлягає.

4.3. На Товар, придбаний з використанням Сертифікату розповсюджується законодавство України про захист прав споживачів.

4.4 Товар придбаний з використанням Сертифікату поверненню не підлягає. Можливий лише обмін на інший товар з асортименту офлайн магазинів ТМ SOLMAR.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Детальну інформацію, щодо обігу Сертифікатів Покупець/Утримувач може отримати в співробітників офлайн магазинів ТМ SOLMAR та/або на сайті компанії: www.solmar.com.ua.

5.2. Купуючи Сертифікат чи використовуючи його, Покупець/Утримувач, підтверджує, що ознайомлений з даними Правилами.

5.3. Продавець  інформує про внесення змін та доповнень до цих Правил шляхом їх оприлюднення на сайті: www.solmar.com.ua.

5.4. Ці Правила є договором приєднання відповідно до вимог ст. 634 ЦК України. Укладення такого договору можливо виключно шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору. Придбанням Сертифікату, придбанням Товару з використанням Сертифікату, Покупець/Утримувач засвідчує факт ознайомлення з даними Правилами та підтверджує свою згоду з цими Правилами використання Сертифікатів.

5.5. Продавець  звільняється від обов’язку по наданню Товару за втраченим (пошкодженим) Сертифікатами.

5.6. Продавець звільняється від відповідальності за наслідки втрати Покупцем/Утримувачем Сертифікату.

5.7. Продавець  має право не приймати Сертифікат у випадку наявності сумнівів в його оригінальності та/або наявності пошкоджень.

5.8. Ризик пошкодження або втрати Сертифікату несе Покупець/Утримувач з моменту придбання Сертифікату.

5.9. При покупці Товару в кредит, використання Сертифікату не допускається.

5.10. Ці Правила вводяться в дію наказом Продавця.

5.11. З метою виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. із змінами Покупець/Утримувач Сертифікату добровільно надають свою безумовну згоду на обробку будь-яких персональних даних Покупця/Утримувача, що стали відомими Продавцю  в результаті правових відносин. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням персональних даних, які обробляються Продавцем , з метою ведення глобальної бази даних контрагентів. Покупець/Утримувач Сертифікату погоджуються, що Продавець не зобов’язаний отримувати жодної додаткової згоди від Покупця/Утримувача Сертифікату для передачі персональних даних до будь-якої особи, пов’язаної з ними відносинами контролю.

Персональні дані Покупця/Утримувача Сертифікату захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. із змінами. Права Покупця/Утримувача Сертифікату регламентуються ст.8 Закону України «Про захист персональних даних». Покупець/Утримувач Сертифікату надає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що ознайомлений зі змістом ст.8 ЗУ «Про захист персональних Даних».

Придбавши чи отримавши Сертифікат, Покупець/Утримувач Сертифікату тим самим підтверджує свою згоду на використання будь-якої наданої інформації Продавцю з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його/їх імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю або інших матеріалів про нього/них з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і зображення (фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території і терміну такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Продавцем  або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.